2024. április 16 , kedd - Csongor

Változnak a növényútlevél kiállításra történő felhatalmazás feltételei

Fotó: Pexels
A növényútlevél kiállítására részlegesen felhatalmazott vállalkozók rendszerét a teljes körű felhatalmazás váltja fel 2024 májusától. Az újfajta jogosultságot a vállalkozók a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai képzésének teljesítésével szerezhetik meg, ami alapján az illetékes vármegyei kormányhivatal felhatalmazást ad számukra.

A növényútlevél kiállítása és megléte – a vetőmagok kivételével – valamennyi ültetésre szánt növényre és azok távértékesítésére vonatkozóan kötelező. Ez a hatósági címke igazolja, hogy az adott növény vagy növényi termék mentes az uniós zárlati károsítóktól, így a növény egyik helyről a másikra történő szállítása nem vezethet jelentős társadalmi, környezeti és gazdasági kárt okozó, továbbá kockázatot jelentő karantén károsítók elterjedéséhez, vagy hazai megjelenéséhez és megtelepedéséhez. A növényútlevél a szállításhoz szükséges, ezért még azt megelőzően kell elhelyezni az értékesítési vagy a csomagolási egységeken.

Ki állíthatja ki a növényútlevelet?
Az a vállalkozó állíthat ki növényútlevelet, aki a teljes körű felhatalmazáshoz szükséges ismeretekkel rendelkezik, és ezt igazolja a szakhatóság felé a kapcsolódó vizsga sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.

A növényegészségügyi vizsgálatokra vonatkozó kérelmek bejelentési határidejét április 30-át követően, azaz 2024 májusától a növényútlevél kiállítására csak a teljeskörűen felhatalmazott termelő, valamint forgalmazó jogosult. A korábban alkalmazott részleges felhatalmazást – az EU növényútlevél témakörben lefolytatott auditjának megállapításaira tekintettel – visszavonja a hatóság.

Milyen követelményeknek kell eleget tenni a teljes körű felhatalmazáshoz?
A teljes körű felhatalmazáshoz átfogó szakmai ismeretek szükségesek, így azt csak olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet kaphatja meg, aki teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket. További kötelezettség még, hogy az érintetteknek részt kell venniük a Nébih újonnan bevezetett oktatásán, ahol – sikeres vizsgát követően – megkapják a növényútlevél kiadására történő felhatalmazás kiváltására szolgáló tanúsítványt. Az oktatási tananyag elsajátításával a vállalkozók megfelelő tudást szerezhetnek mind a növényútlevél rendszerhez kapcsolódó jogszabályi háttér, mind a fontosabb károsítók tekintetében.

Az oktatás és a vizsga személyes jelenlétet nem igényel. A felhatalmazáshoz szükséges online oktatási tananyag és vizsgakurzus a Nébih honlapján érhető el, előzetes regisztrációt követően. A sikeres regisztráció érdekében egy részletes útmutató is rendelkezésre áll, mely letölthető a Nébih Növényegészségügy aloldaláról.  Az oktatáson való részvételhez és a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiállításához érvényes személyes adatok szükségesek.

Az oktatás végén, a sikeres vizsgázók – a tanúsítvány bemutatásával – személyesen igényelhetik a vállalkozó lakhelye szerinti illetékes vármegyei kormányhivatal növény-és talajvédelmi osztályán a határozatban kiadott felhatalmazást.
A felhatalmazás egyéb feltétele a 2016/2031/EU rendelet 91. cikkében foglaltak szerint a Kockázatkezelési terv megléte. A növényútlevél rendszerével és a növényútlevél kiállítás felhatalmazása ügyében kiadott határozattal kapcsolatban az osztály munkatársai adnak bővebb felvilágosítást.