2024. június 13 , csütörtök - Antal, Anett

Minden várakozást felülmúlt közös hulladékmentesítési akciójával

A vártnál is nagyobb sikernek bizonyul a Diageo és a PET Kupa által 2022 tavaszán indított kétéves hulladékmentesítési akcióprogram, amely a Tisza ukrajnai kárpátaljai vidékére összpontosult.

1200 tonna hulladékot gyűjtöttek be és hasznosítottak újra a helyi szakmai partnerek segítségével és a lakosság hathatós bevonásával, jelentősen túlteljesítve az eredetileg kitűzött célt. Az anyagi hozzájárulás és a szükséges eszközök biztosítása mellett a lelkiismeretes és hozzáértő feladatvégzés, valamint a lakossági szemléletformálás együtt alkották a projekt sikerét a háborúból fakadó kihívások ellenére is.

690 tonna hulladék begyűjtésére, szelektálására és feldolgozására vállalkozott a Tisza kárpátaljai forrásvidékén meghirdetett programjával a PET Kupa Egyesület, amelyhez támogatóként csatlakozott a Diageo, a világ vezető alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalata. A mintegy 3 millió tonnányi felhalmozódott hulladék a korlátozott központi hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás hiánya miatt veszélyezteti a helyi környezetet, a folyókat és az erdőt, nemcsak az ukrajnai szakaszon, de Magyarországon is. Erre a problémára kínált megoldást a két szervezet közös, két évre szóló projektje, amely a helyi lakosság, köztük 21 település, 29 iskola és 61 800 lakos és diák közvetlen bevonásával valósult meg. A CALL-Action projekt eredeti vállalása egy éven belül teljesült.

„Évtizedes folyómentő tapasztalatainkkal szerencsére nem ritka, hogy túlteljesítjük a célokat, de a mostani eredmény valóban egészen rendkívüli, főleg az ukrajnai kihívások miatt. A Kárpátalján élő, helyi szakembereink bevonásával majdnem megdupláztuk a begyűjtött és a körforgásban tartott hulladék mennyiségét: így 1200 tonna, azaz 1,2 millió kg hulladéktól mentesítettük a helyi természeti környezetet, a hulladékot ezáltal már nem hozza el a Tisza Magyarországig” – összegezte az eredményeket Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője.    

A programot érintő kihívások

A projekt indulásával szinte egy időben tört ki a háború Ukrajnában, ami jelentős hatással volt Kárpátalja hulladékgazdálkodására. A szakmai együttműködők és a bevonni kívánt lakosság férfi tagjainak a háborúba vonulás miatti hiánya, valamint az áramszolgáltatás akadozása, így a szelektáló és újrahasznosító berendezések működésének esetlegessége nehezítette a program zökkenőmentes futását. A hulladékfelvásárlás bizonytalansága szintén befolyásoló tényezőként jelent meg, és kiszámíthatatlan viszonyokat eredményezett.

 Az eredményes megvalósítás összetevői

A CALL-Action projekt anyagi támogatása a nehezített körülmények között is segítette a kárpátaljai szakmai partnerek vállalásainak teljesülését, működési költségeik biztosítását, valamint a munkaerő foglalkoztatásának anyagi fedezetét. Az anyagi feltételek megteremtése mellett a projekt sikeres megvalósulásához szükség volt a hulladékgyűjtési kapacitás növelésére, valamint lakossági és intézményi szelektív hulladékgyűjtő pontok létesítésére is. A hulladékfeldolgozó gépek és eszközök mellett szelektívhulladék gyűjtő kisbuszt is szolgálatba állítottak, és folyótisztító rendszert, hulladékfelfogó hálót telepítettek a helyi folyók megóvására. A hulladékmenezsmenttel foglalkozó szakemberek egyetértettek abban, hogy egy erős szemléletformálás is elengedhetetlenné vált a helyi lakosság körében. Ennek előmozdítására számos lakossági eseményt szerveztek Ungváron – külön a gyerekek és a felnőttek megszólításával -, valamint egy, az otthoni szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát magyarázó weboldalt is létrehoztak a lakosság tájékoztatására.

A CALL-Action projekt sikerét mutatja számunkra a begyűjtött és újrahasznosított hulladék az előzetes terveket messze túlszárnyaló mennyiségén túl a területen élők nagy számban történő bevonása a programba, ami nélkül nem lenne lehetséges az elért eredmények hosszútávú fenntartása. A Diageo által nyújtott anyagi támogatás mellett elképesztően nagy munkával járultak hozzá a program megvalósulásához a PET Kupa munkatársai és a helyi szakmai partnerek, akiknek köszönettel tartozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy részt vehettünk ebben a jelentős számú ember életkörülményeit javító kezdeményezésben” – mondta el az eredmények kapcsán Ábrahám Gergely, a Diageo      kelet-európai vállalati kapcsolataiért felelős vezetője.

A CALL-Action program sikere legalább 120 000, a Tisza mentén élő ember életkörülményeit javítja, országhatárokon átnyúlóan védi a környezetet, benne a folyókat, emellett visszavezeti a begyűjtött hulladékot az újrahasznosítás körforgásába és munkalehetőségeket teremt a régióban, hozzájárulva a fenntarthatóbb életmód kialakításához.