2024. június 14 , péntek - Vazul

Brit üzleti kettős diplomaprogram indult a BGE-n

Fotó: Facebook/University of Stirling

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) kettős diplomamegállapodást írt alá a skóciai Stirlingi Egyetemmel (University of Stirling). Az együttműködés keretében a BGE Külkereskedelmi Karának Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgatói a képzés utolsó félévét Skóciában tölthetik, és a BGE diplomája mellett a Stirlingi Egyetem Nemzetközi gazdálkodás mesterdiplomáját (MSc International Business) is megszerezhetik.

A hallgatók egy képzési időszak alatt két diplomához juthatnak hozzá, és jelentős nemzetközi tapasztalatot is szerezhetnek Stirlingben. A lehetőség nyitva áll Budapesten a brit egyetem hallgatói számára is.

A kettős diplomaprogramok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók a saját egyetemi képzésük alatt egy külföldi partnerintézmény képzését is elvégezzék, így magyar diplomájuk mellé egy külföldi oklevelet is szerezzenek. A BGE és a Stirlingi Egyetem megállapodása alapján 2022 januárjától a BGE Külkereskedelmi Karának Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgatói a képzés utolsó félévét a skóciai egyetemen tölthetik, és a BGE diplomája mellett a Stirlingi Egyetem Nemzetközi gazdálkodás mesterdiplomáját is megszerezhetik.  A megállapodás értelmében az oktatók is kölcsönösen áttaníthatnak a másik intézménybe, ily módon is erősítve az oktatói és kutatói együttműködést.  Az Stirlingi Egyetem Üzleti Karának (Stirling Management School) oktatói a BGE 2021. évi tavaszi, illetve őszi projekthetén már tartottak online előadásokat.

Dr. Robert Webb, a Stirlingi Egyetem Üzleti Karának nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese a kettős diplomaprogram kapcsán elmondta: “A hallgatók számára ez egy fantasztikus lehetőség: két intézmény képzésén vehetnek részt, növelhetik szakmai érvényesülési lehetőségeiket, és egyúttal bővíthetik kapcsolatrendszerüket. Még soha nem volt ilyen széleskörű mesterképzés kínálatunk. Ez az együttműködés lehetővé teszi diákjainknak, hogy bekapcsolódjanak az európai gazdasági vérkeringésébe, újfajta tudományos szemléletmóddal gyarapodjanak, és valódi nemzetközi tudományos tapasztalatot szerezzenek.”

A BGE Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakának otthont adó Külkereskedelmi Kar dékánja, dr. Csekő Katalin is üdvözölte a megállapodást: „Büszkék vagyunk arra, hogy partneri kapcsolatot ápolhatunk a Stirlingi Egyetemmel.  A kettős diploma növeli a hallgatók elhelyezkedési esélyeit a munkaerőpiacon, és az oktatói-kutatói együttműködés nagyban hozzájárul mindkét egyetem stratégiai célkitűzéseinek megvalósulásához.”

„A Stirling Management School elkötelezett a más felsőoktatási intézményekkel való partnerkapcsolatok kiépítésében és erősítésében.  Büszkék vagyunk rá, hogy leendő hallgatóink a képzés végén magas piaci értékű, kettős mesterdiplomához jutnak. A BGE-vel kötött partnerség a civil szerepvállalás előmozdításán túl, ösztönzően hat a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, és támogatja a hallgatói, illetve oktatói-kutatói mobilitást közös stratégiai érdekeink mentén” – tette hozzá dr. Kevin Grant, a Stirlingi Egyetem Üzleti Karának dékánja.