2021. április 12 , hétfő - Gyula

Fizetés nélküli szabadságok

 

A munkavállalókat jogszabály alapján megillető fizetés nélküli szabadságok szabályainak összefoglalása.

 

A munkavállalók az alábbi esetekben jogosultak fizetés nélküli szabadságra:

  • gyermek gondozása céljából a gyermek három éves koráig;
  • a gyermek hároméves kora után a gyermek személyes gondozása érdekében, tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt;
  • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára.

 

A gyermek gondozása érdekében igénybe vett szabadságokat mindenképpen meg kell különböztetnünk az anyát megillető huszonnégy hét egybefüggő szülési szabadságtól. A kétféle szabadságra mind munkajogi, mint társadalombiztosítási szabályok tekintetében eltérő rendelkezések vonatkoznak. Az alábbiakban mi kizárólag a fizetés nélküli szabadságokra vonatkozó szabályokkal foglalkozunk.

A fizetés nélküli szabadság igénybevételét a munkavállalónak írásban, legalább tizenöt nappal előre be kell jelentenie a munkáltató felé. A munkáltató természetesen ettől eltérően elfogadhat rövidebb előzetes bejelentést is, és így eltérhet a munkavállaló javára a vonatkozó szabálytól, de a munkavállaló döntését nem vitathatja. Azaz, amennyiben az igénybevétel jogszabályi feltételei fennállnak, a munkavállalótól a fizetés nélküli szabadság nem tagadható meg.

Ugyanez vonatkozik a munkavállaló újbóli munkában állására is. Főszabály szerint a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága az által választott időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

A fentiektől eltérően az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a fenti bejelentési szabályokat nem kell alkalmazni, ilyen esetben annak tartama minden esetben a szolgálatteljesítéshez igazodik.

Természetesen a munkavállaló nyilatkozatának hiányában, a törvény erejénél fogva is megszűnhet a fizetés nélküli szabadság, ha az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn. Így például, ha a munkavállaló gyermeke harmadik életévét betöltötte, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra a továbbiakban már nem jogosult és újra teljesítenie kell rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségét.

A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt a munkavállaló felmondási védelem alatt áll, azaz munkaviszonyát felmondással jogszerűen nem lehet megszüntetni. Ugyan a fizetés nélküli szabadság igénybevételére mindkét szülő, akár egyidejűleg is jogosult, de ekkor a felmondási védelem csak az anyát illeti meg.

Azaz, amennyiben az egyik szülő van fizetés nélküli szabadságon őt minden esetben megilleti a felmondási védelem, de egyidejű igénybevétel esetén az az apának már nem jár.

 

 

hrglobe.hu

Facebook hozzászólások